Rehabilitacija nakon puknuća Ahilove tetive

Ruptura Ahilove tetive nije toliko rijetka ozljeda. Najčešći uzrok puknuća je pretjerano napinjanje tetive naglim pokretom stopala prema gore iz prethodno savijenog položaja prema dolje (prilikom skoka, okreta ili iznenandnog ubrzavanja tokom trčanja) , te nagla neočekivana kretnja prema gore (npr. u situaciji kada se poskliznemo) U tom slučaju tetiva se može toliko rastegnuti da dolazi do njenog kidanja. Među ostalim uzrocima možemo istaknuti: primjenu direktne sile na tetivu, nepravilno i nedovoljno zagrijavanje i nepravilno izvođenje određenih vježbi.

Na tom mjestu, neposredno nakon povrede osjeća se nagla i iznenadna bol i prasak uz prisutnu oteklinu koja s vremenom postaje sve veća. Vizualno je prisutno udubljenje iznad petne kosti. Mišić je sve slabiji, a pokret stopalom ograničen. Hod je otežan, kao i savijanje noge prema dolje, odgurivanje stopalom od podlogu i hod na nožnim prstima.

Dijagnoza se postavlja na osnovi kliničkog i ultrazvučnog pregleda, na temelju kojeg se donosi odluka da li će liječenje biti operativno ili neoperativno.

U oba slučaja je potrebna imobilizacija, postoperativna u trajanju od 6-8 tjedana, a neoperativna od oko 12 tjedana.

Nakon skidanja imobilizacije, nastavlja se s rehabilitacijom koja se sastoji od vraćanja opsega pokreta u zglobu laganim istezanjem, specifičnim aktiviranjem oslabljene muskulature potkoljenice, natkoljenice i stopala, vježbi kontrole pokreta, propriocepcije i balansa te fizikalnih procedura (ultrazvuka, magneta, lasera, elektroterapije).

Rehabilitacija koristiti cjeloviti pristup te prilikom vježbanja uključuje i ostale komponente koje sudjeluju u pokretu, a spriječava negativne obrasce pokretanja (koji kasnije ako se prečesto koriste prelaze u automatizam te narušavaju stabilnost ostalih segmenata i produljuju period same rehabilitacije).

Rehabilitaciju provodimo sve dok cijela noga a i ostatak tijela nije stekao dovoljnu stabilnost i kontrolu da može podnijeti puno opterećenje težine tijela.

 

KONTAKT: Aqua Med d.o.o.
Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Marvie Hotel & Health, Peričićeva 1, 21 000 Split
Mob: 091 211 0218
Tel: 021 279 844
Web: www.aquamed.hr/hr/poliklinika
Facebook 

Napisala: Nevena Drašković, bacc. fizio. 24.10.2018.g. 

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn