Što je to wellness?

Utorak, Prosinac 11, 2012

Wellness wheel 21948. godine WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) definirala je koncept zdravlja kao „stanje kompletnog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo kao odsutnost bolesti ili nemoći tj. slabosti.“

Inspiriran tom definicijom, dr. Halbert Dunn je 1959.godine od riječi well-being i fitness skovao slogan "wellness“. Dr. Dunn kaže da je wellness „specijalno stanje zdravlja koje obuhvaća sveukupan osjećaj pojedinca, koji vidi da se čovjek sastoji od tijela, duha i uma, i da je ovisan o svom okolišu“, a “Visoki nivo wellnessa” definira kao integriranu metodu funkcioniranja koja je orijentirana prema maksimizaciji rezultata za koje je pojedinac sposoban.

Prema novijim definicijama wellness je “stanje zdravlja koje se odnosi na harmoniju tijela, uma i duha, a čiji su ključni elementi: samoodgovornost, fizička aktivnost, njega ljepote, zdrava prehrana, relaksacija kao potreba za uklanjanjem stresa, meditacija, mentalne aktivnosti, edukacija te svijest o okolišu i socijalni kontakti” (Müller, Lanz Kaufmann, 2001)

Wellness je suprotnost bolesti i možemo ga opisati kao pozitivnu komponentu zdravlja. Mnogi ga poistovjećuju s kvalitetom života.

Wellness ima ossam dimenzija potrebnih za harmonično funkcioniranje organizma:

1. Fizičku – naglašava važnost fizičke aktivnosti, kretanja i vježbanja.

2. Socijalnu – naglašava važnost komunikacije i interakcije s obitelji, prijateljima i u vezama.

3. Profesionalnu – naglašava važnost zadovoljstva pojedinca u profesiji.

4. Ekološku – ističe važnost zdravog okoliša na ljudsko zdravlje.

5. Intelektualnu – naglašava važnost učenja i upoznavanja novog.

6. Emocionalnu – naglašava važnost emocionalnog zdravlja.

7. Duhovnu dimenziju – naglašava važnost duhovne snage i unutarnjeg mira, 

8. Financijski Wellness - osjećaj sigurnosti za vlastitu financijsku budućnost. Ne mora nužno značiti da imate milione na banci, već da napravite najviše sa onim s čim raspolažete te da: 

  • Mudro trošite novac u sklopu vlastitih mogućnosti,
    Imate kontrolu nad svakodnevnim i mjesečnim financijama,
  • Svjesni ste nadolazećih dugova, rata i računa, 
  • Razumijete kako emocije utječu na upravljanje novcem,
  • Imate ušteđevinu tj. da snagu za apsorbiranje financijskog šoka,
  • Na tragu ste ostvarivanja vlastitih financijskih ciljeva te
  • Imate financijsku slobodu da napravite izbore koji Vam omogućavaju da uživate u životu.

Slijedeći navedeno možemo reći kako wellness predstavlja holistički pristup zdravlju, te način i stil života. Wellness je proces kontinuiranog poboljšanja psihičkog, fizičkog, duhovnog i mentalnog zdravlja, a cjelovito zdravlje se postiže svjesnim djelovanjem na područjima tjelesne aktivnosti, zdrave prehrane, duhovnih aktivnosti, opuštanja, ljepote te u kvalitetnom suživotu s prirodom i drugim ljudima. Wellness koncept je namijenjen prvenstveno zdravim ljudima koji to žele i ostati ili poboljšati kvalitetu svog života, a to čine uz pomoć kvalitetnog i stručnog kadra zaposlenog u wellness industriji. Treba napomenuti da je wellness centar samo mjesto gdje se provodi dio wellness filozofije tj. wellness koncept. Budući da je prepoznao potrebe modernog pojednica – nije čudo da je wellness izrastao u svjetski pokret. 

 

Napisala: Danijela Rašić, dr.med.

Split, 11.12.2012.g. 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn